ازجمله ارکان مهم هر مدرسه انجمن اولیا و مربیان  آن مدرسه می باشد که از بازوهای اجرائی مدیریت مدرسه به شمار می رود.

وجود یک انجمن مقتدر و آگاه به مسائل تربیتی و آموزشی، در وهله ی اول کمک بزرگی به مدیریت مدرسه است تا به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد و در درجه دوم گره گشای بسیاری از مسائل تربیتی و آموزشی هر مدرسه ای است که شاید مدیر به تنهائی از عهده ی آنها برنیاید.

انتخابات اعضای انجمن اولیا ومربیان مدرسه آینده سازان بر خلاف روال سایر مدارس که هفته آخر مهر ماه هرسال و بر مبنای تعداد دانش آموزان مدرسه برگزار میگردد، در هفته اول مهر ماه و به صورت مجزا برای پایه های مختلف وبه تعداد 3 نفر در هر پایه صورت می گیرد و تمامی منتخبین در جلسات انجمن شرکت فعال دارند.

برگزاری جلسات انجمن آینده سازان هر سه هفته یکبار طی یک برنامه منظم در دفتر مدیریت محموعه برگزر می گردد

اعضای انجمن همکاری صمیمانه ای با مدرسه دارند و نظرات اولیا را با رویکرد مثبت مطرح و نتیجه را به آنان منعکس می نمایند.

از جمله وظایف انجمن اولیاء و مربیان برگزاری کلاس های آموزش خانواده و اجرای برنامه های اردویی می باشد

برنامه ی کلاس های آموزش خانواده دبیرستان آینده سازان در سال تحصیلی 95-96 به شرح ذیل می باشد 

 

 

 

راهنمایی آینده سازان         220 84 220 - 021

تهران، سعادت آباد، بلوار 24 متری، خیابان 4 شرقی، پلاک 3

دبستان آینده سازان              88435440 - 021

خ شریعتی، بالاتر از ملک، شهید کشواد، بعد از چهارراه، پلاک 57

فرم ورود