کارگاه حرفه و فن دبیرستان آینده سازان

در دنیای امروز که مهارت ها در کنار آموزش ها دو بازوی هم هستند. فعالیت های عملی و کارگاهی جز لاینفک آموزش موفق می باشند

در مجتمع آموزشی آینده سازان سعی بر آن شده که امکانات لازم در جهت هر چه بهتر انجام شدن و بهره وری بیشتر دانش آموزان فراهم گردد 

در ساخت و تجهیز کارگاه حرفه و فن فضای کافی به مساحت 80 متر مربع ، تاسیسات برق جهت به کار اندازی بسیاری از وسایل کارگاهی و رعایت استانداردهای لازم از جهت ارتفاع دیوارهای کارگاه، سقف بلند، پنجره ها جهت ورود نور و اکسیژن کافی و تهویه، ابزار و وسایل کار با فلز، کار با چوب، برق و الکترونیک، ماکت سازی، لوله کشی، معرق، منبت، میزکار و ... در نظر گرفته شده است. 

لازم است به ذگر است که کارگاه این واحد آموزشی در بخشهای محتلفی دارای امکانات و وسایل مورد نیاز می باشد که اهم آن عبارت است از:

1- کارگاه چوب و نجاری

2- کارگاه برق و الکترونیک

3- کارگاه آهنگری و فلز کاری

4- حجم سازی و سفالگری و کاشی کاری 

5- آشپزی و مهارت های پخت و آماده سازی غذا

راهنمایی آینده سازان         220 84 220 - 021

تهران، سعادت آباد، بلوار 24 متری، خیابان 4 شرقی، پلاک 3

دبستان آینده سازان              88435440 - 021

خ شریعتی، بالاتر از ملک، شهید کشواد، بعد از چهارراه، پلاک 57

فرم ورود