کادر اجرایی و دبیران دبیرستان آینده سازان سال تحصیلی 96-95

 

نام درس

پایه هفتم

پایه هشتم

پایه نهم

مدیریت مدرسه

آقای امیرزاده

معاون آموزشی

آقای میرحجازی

معاون انضباطی

آقای سلطانی

مسئول مالی

آقای اثنی عشری

مسئول امور اداری

آقای فراهانی

معاونت فرهنگی

آقای عبداللهی

مشاور هفتم

آقای غیاثوند

---------

---------

مشاور هشتم

---------

آقای عرفانی

---------

مشاور نهم

---------

-----------

آقای رضائیان

قرآن

کریمی

کریمی

کریمی

دینی

حسینی

حسینی

حسینی

ادبیات فارسی

حسین پور

میرزایی

اسدی

املا فارسی

حسین پور

حسین پور

حسین پور

انشا فارسی

پورولی

حسین پور

پورولی

عربی

خوشنویسان

اثنی عشری

اثنی عشری

حساب

دهباشی

زیرکی

اشرفی

هندسه

حداد

اسماعیلی

اشرفی

تاریخ

غلامی

غلامی

غلامی

جغرافیا

غلامی

غلامی

غلامی

اجتماعی

غلامی

غلامی

غلامی

زیست شناسی

کرمی

آذری

آذری

فیزیک

انصاری پور

کرمی

ملکوتی

کارگاه هنر

درخواه

درخواه

درخواه

کارگاه کامپیوتر

رضوی

رضوی

رضوی

آزمایشگاه

ساوجی

ساوجی

ساوجی

کارگاه حرفه

دلالت

دلالت

دلالت

سبک زندگی

-------

عرفانی

_____

تربیت بدنی

برزین

برزین

برزین

دفاعی

_____

_____

رضائیان

 

 

 

راهنمایی آینده سازان         220 84 220 - 021

تهران، سعادت آباد، بلوار 24 متری، خیابان 4 شرقی، پلاک 3

دبستان آینده سازان              88435440 - 021

خ شریعتی، بالاتر از ملک، شهید کشواد، بعد از چهارراه، پلاک 57

فرم ورود