به منظور اعتلای تعلیم و تربیت و ایجاد محیط مطلوب آموزشی – فرهنگی و خدمت به آینده سازان کشورمان، ما مدیران، مربیان و معلمان مدرسه آینده سازان به اصول زیر پایبند می باشیم.

1-در راه رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان تلاش کنیم.

2-در فراگیری علم و دانش و آموزش آن به دانش آموزان بکوشیم.

3- با رعایت نظم و مقررات احترام به قانون را به دانش آموزان بیاموزیم.

4-با ایجاد شوق و انگیزه در کلاس روحیه ی خودباوری را در دانش آموزان بارور نماییم.

5-با هم اندیشی و هم فکری اولیاء زمینه ی رشد و پیشرفت دانش آموزان را فراهم سازیم.

6-با رعایت عدالت و انصاف رضایت دانش آموزان و اولیاء را به دست آوریم.

7-با (عبادت دانستن تعلیم وتربیت) برای رشد مهارت های علمی خود و دانش آموزان بکوشیم.

8-خود را ملزم به حفظ اسرار فردی و خانوادگی دانش آموزان بدانیم.

9- با خوشرویی و مشارکت جویی و هم فکری و هم دلی برای افزایش فضای معنوی و علمی مدرسه خود را متعهد بدانیم.

10- خداوند را همواره ناظر بر پندار و گفتار و کردار خود دانسته و رضایت او را سرلوحه کارهایمان قرار دهیم

راهنمایی آینده سازان         220 84 220 - 021

تهران، سعادت آباد، بلوار 24 متری، خیابان 4 شرقی، پلاک 3

دبستان آینده سازان              88435440 - 021

خ شریعتی، بالاتر از ملک، شهید کشواد، بعد از چهارراه، پلاک 57

فرم ورود